warshava-02.jpg

Във Военния клуб в гр. София от 10 до 12 юли 2017 г., се проведе Национална и международна конференция касаеща „Глобалното сътрудничество в отбранителната и аеро-космическа индустрия“, под патронажа на Президента на Република България, ген. Румен Радев.

В Конференцията участваше нашата БПТПК, която беше поканена и представлявана съответно от Зам-председател Десислава Скочилас - Желязкова

По време на Конференцията бяха засегнати теми свързани с развитие на отбранителната индустрия, машиностроенето, киберсигурността. Имаше представители на частния бизнес, а също така на отбранителната индустрия, машиностроенето, електрониката и други представители на отрасли свързани с отбранителната индустрия.

В Конференцията участваха също полски представители на бизнеса, които имаха възможност да представят своите доклади и постижения във водещата тема на орханизираната конференция.

Водещата темата засягаше засилването на регионалното и международното коопериране с цел създаване на трансгранични партньорства и компании, насочени към иновациите и бързо внедряване на нови технологии с военно и гражданско приложение.