sofia-03.jpg

БЪЛГАРСКО - ПОЛСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА КАМАРА има за цел да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между Република България и Република Полша в интерес на Република България и Република Полша, да представлява и да защитава. икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги, които допринасят за постигането на целта на Камарата и са в съответствие с тази цел.

Камарата постига своята цел чрез:

  • проучване на условията в двустранния търговски обмен, особено възможностите за продажби, доставки, коопериране и инвестиции в двете държави;
  • съвместна работа с други търговски камари, както и с организации и учреждения от двете държави, които са от особено значение за дейността на Камарата;
  • съдействие при оптимизиране на рамковите условия за инвестиции и икономически дейности за предприятия от двете държави, особено за малки и средни предприятия;
  • подпомагане при изграждането и разширяването на икономическите отношения и при навлизането на нови пазари в страната и в чужбина;
  • подпомагане на своите членове при провеждане на преговори и сключване на сделки;
  • съдействие при дейността на работните групи към държавните органи и институции;
  • становища и проекти относно промени и допълнения в българското законодателство;
  • разработване на публикации за развитието на икономиката;
  • защита на икономическите интереси на участниците в двустранните икономически отношения пред български и полски министерства, учреждения и други институции.