warshava-02.jpg

W Klubie Wojskowym - Sofia w dniach 10 - 12 lipca 2017 roku, odbyła się Krajowa i Międzynarodowa Konferencja na temat „Globalna Współpraca w Przemyśle Obronnym i Lotniczym,” pod Patronatem Prezydenta Republiki Bułgarii gen. Rumena Radewa.

W Konferencji uczestniczyła nasza zaproszona BPIPH, a naszym reprezentantem była V-ce Przewodnicząca Izby Pani Desisława Skoczylas - Żeliazkowa

Podczas Konferencji zostały dotknięte tematy związane z rozwojem przemysłu obronnego, inżynierii mechanicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego. Byli przedstawiciele biznesu, przemysłu obronnego, mechaniki, elektroniki jak i przedstawiciele innych branż związanych z przemysłem obronnym.

W Konferencji uczestniczyli także polscy przedstawicieli biznesu, którzy mieli okazję zaprezentować swoje raferaty i osiągnięcia związane z główną tematyką organizowanej Konferencji.

Przewodnim wątkiem był temat dotyczący wzmocnienia współpracy regionalnej i międzynarodowej w celu ustanowienia partnerstwa transgranicznego i przedsiębiorstw ukierunkowanych na innowacje i szybkie wdrażania nowych technologii do celów wojskowych i cywilnych.