Drukuj

Celem Bułgarsko – Polskiej   Izby Handlowo-Przemysłowej  jest promowanie i wspieranie stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Bułgarią a Rzeczpospolitą Polską i działanie w interesie Republiki Bułgarii i Republiki Polskiej, reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych swoich członków i świadczenie usług, które przyczynią się do realizacji celów izby i są zgodne z tymi celami.

Izba osiąga swoje cele poprzez: