warshava-03.jpg

W Inter Expo Center od 09-12.11.2016 r., odbyły się Międzynarodowe Targi sektora spożywczego INTERFOOD & DRINK w Sofii. Ogólnie zorganizowane Targii dotyczyły branży spożywczej, mleczarskiej, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, przetwórstwa mięsnego, produkcji wina. Na Targach można było spotkać i zobaczyć różnych producentów maszyn i materiałów spożywczych jak również wystawców samego sektora spożywczego. Liczne bułgarskie i zagraniczne firmy reprezentowały swoje wyroby w tym polskie firmy i polscy producenci, ktorzy mieli możliwość uczestniczyć na Targach dzięki dużemu osobistemu zainteresowaniu rynkiem bułgarskim oraz pomocy i wsparciu przedstawicieli polskich w Bułgarii przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii. Wiele polskich dostawców głównie artykułów spożywczych mogło reklamować się na stoisku WPHiI AP w Sofii, który co roku wspiera i bezpłatnie udostępnia miejsce w celu dystrybucji folderów i prowadzenia rozmów handlowych z potencjalnymi kontrahentami na rynku bułgarskim. Dla przykładu podajemy niektóre polskie firmy takie jak: Koneser, Śnieżka, Nomax Trading, Mieszko czy Kobus, które już cieszą się dystrybucją i partnerstwem w Bułgarii lub też są na etapie poszukiwań bułgarskiego odbiorcy polskiej linii produkcyjnej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się bułgarskie linie produkcyjne dla polskiego odbiory. Targii cieszyły się dużym powodzeniem i pomogły po raz kolejny przybliżyć trwającą od lat i rozwijającą się dalej wymianę handlową miedzy Bułgarią i Polską. Udział Bułgarsko – Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Targach na terenie Sofii potwierdza, że warto uczestniczyć w takich imprezach handlowych, gdyż swoją osobistą obecnością przybliżamy i pomagamy szybciej odnaleźć i nawiązać pozytywną wymianę handlową. Celem naszej Izby jest głównie wsparcie i współpraca, a udział w Międzynarodowych Targach są tego wyrazem i dowodem naszej życzliwości. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych właśnie Targach spożywczych na przyszły 2017 r. Udzielamy chętnie niezbędnej i cennej informacji.               

                                                                                                                                               Zarząd Izby