sofia-02.jpg
  • Poszukiwanie biznes partnerów: pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Identyfikacja ekspertów z różnych dziedzin.
  • Oficjalne Reprezentowanie biznesu w Bułgarii:  kontakty z instytucjami i organizacjami, uczestnictwo w targach, wystawach, kontaktach firm.
  • Informacja rynkowa:  informacja o aktualnym stanie bułgarskich spółek, sprawdzanie wiarygodności poszczególnych firm (np. rejestr handlowy oraz inne publiczne rejestry ,media, klienci, itp.) Gromadzenie ogólnych informacji na temat konkretnego produktu lub usługi, trendów, konkurencji i dystrybucji. Badania rynku.
  • Prawo i Podatki:  pomoc w rejestracji firm w Bułgarii i Polsce, arbitraż i rozwiązywanie sporów handlowych, doradztwo finansowe i podatkowe.
  • Organizowanie spotkań:  organizowanie spotkań z przedstawicielami centralnych, regionalnych i lokalnych władz, rządu i organizacji pozarządowych, uczestnictwa w  posiedzeniach. Pomoc w organizowaniu  udziału i zwiedzaniu targów, prowadzenie misji i delegacji gospodarczej w Bułgarii przedsiębiorstw polskich  i odwrotnie.
  • Administracyjne usługi:  tłumaczenia pisemne i ustne, legalizacja dokumentów, doradztwo prawne i finansowe. Wsparcie w wejściu na rynek bułgarski (produkcja, handel, usługi), organizacyjne i administracyjne zadania, Sekretariat itd.
  • Usługi księgowe.
  • Usługi nieujęte powyżej:  dodatkowe usługi w zależności od możliwości kadr (BPIHP) .