warshava-03.jpg
  • Търсене на делови партньори: Съдействие при установяване на контакти с потенциални делови партньори. Идентифициране на специалисти от различни области.
  • Делово присъствие в България: Контакти с институции и организации, посещения на панаири, изложения, фирми.
  • Пазарна информация : Справка за актуалното състояние на Българска фирма,информация за кредитоспособност  на конкретни фирми (напр. от търговския регистър, от др. публични източници, медии, клиенти и т.н.),. Набиране на обща информация за конкретен продукт или услуга, тенденции, конкуренция, дистрибуция. Пазарни проучвания.
  • Право и данъци: Съдействие при регистрация на фирма в България и Полша, арбитраж и решаване на търговски спорове, финансови и данъчни консултации.
  • Организиране на срещи: Организиране на срещи с представители на централната, регионални и местните власти, правителствени и неправителствени организации, придружаване по време на срещите. Съдействие при организиране на участие и посещение на панаири, провеждане на посещения и бизнес делегации в България на Полски фирми и обратното
  • Административни услуги: Писмен и устен превод, легализация на документи, Правни и финансови консултации, „Временен офис“. Подкрепа при навлизане на българския пазар (за производство, търговия, услуги), организационни и административни задачи, секретариат и пр.
  • Счетоводни услуги
  • Други услуги:  допълнителни услуги се предоставят след обсъждане и в зависимост от капацитета на персонала на БПТПК.